Gebruiksvoorwaarden van de website

Datum laatste bijwerking: 20 oktober 2016

Welkom op www.jomalone.eu(de “Site”).

De site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Estée Lauder Cosmetics Limited (een vennootschap in Engeland en Wales geregistreerd onder bedrijfsnummer 00659213 en een statutaire zetel te One Fitzroy, 6 Mortimer Street, Londen, W1T 3JJ) ("wij", "ons" of "onze") vanuit ons kantoor in Bisonspoor 338 - Toren 6, 3605 Jw Maarssen, Nederland en niet vanuit om het even welke andere locatie. Ons telefoonnummer is 0800 2545006 en u kunt ons ook bereiken via e-mail. Ons btw-nummer er is GB 193-0816-58.

Elke vertaling van deze pagina (of een deel van de site) in een andere taal dan het Engels is uitsluitend voor het gemak van onze klanten en impliceert niet, direct of indirect, dat de site wordt geëxploiteerd vanaf een andere locatie of vanuit een ander land.

Wij bieden u diensten aan die beschikbaar zijn op de Site en die onderworpen zijn aan de volgende algemene voorwaarden (de " Websitevoorwaarden").

Lees het navolgende (samen met ons privacy- encookies-beleid) zorgvuldig om onze opvattingen en praktijken tebegrijpen met betrekking tot uw gebruik van de Site. Door het bezoeken van de Site aanvaardt u en stemtu in met de in deze Website beschreven voorwaarden en praktijken.

Houd er rekening mee dat als u een van onze regionale websites bezoekt (zoals www.jomalone.co.uk), www.jomalone.co.uk), u onderworpen bent aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende regionale website en we raden u aan de algemene voorwaarden van deze sites te raadplegen.


1. Gebruik van onze Site

Wij streven ernaar onze Site regelmatig bij te werken en wij kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot onze Site opschorten of de Site voor onbepaalde tijd sluiten.

 

2. Beperkte licensies

2,1 Wij verlenen u met betrekking tot alle inhoud beschikbaar op de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's en knoppen, een beperkte,herroepbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Site. Deze beperkte licentie omvat niet het recht om: (i) te framen of framing-technieken te gebruiken op de Site of een gedeelte daarvan in te sluiten; (ii) de Site of de inhoud ervan te wijzigen of te downloaden (buiten 'caching' of indien het noodzakelijk is om de inhoud te bekijken); (iii) gebruik te maken van de Site of de inhoud daarvan (zoals hieronder gedefinieerd) voor andere redenen dan persoonlijk gebruik; (iv) afgeleid werk te maken op basis van de Site zelf of de Inhoud ervan; (v) accountgegevens te verzamelen ten behoeve van een andere partij; (vi) gebruik te maken van meta tags of andere 'verborgen tekst', gebruik te maken van onze naam of Handelsmerken (zoals hieronder gedefinieerd); of (vii) gebruik te maken van software robots, spiders, crawlers of vergelijkbare hulp programma's voor het verzamelen en extraheren, of andere acties te ondernemen die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.

 

2,2 Wij verlenen u ook een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink te maken naar de startpagina van de Site voor persoonlijk,niet-commercieel gebruik. Een website met een link naar onze Site (i) mag een link hebben naar onze Inhoud maar mag deze niet repliceren; (ii) mag niet impliceren dat we een dergelijke website of zijn diensten of producten onderschrijven; (iii) mag de relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die kan worden beschouwd als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die legaal is en geschikt voor alle leeftijden; (v) mag ons of onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, geringschattende of anderszins beledigende of aanstootgevende manier voorstellen, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; (vi) mag geen Handelsmerk gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en (vii) mag niet linken naar pagina's van de Site buiten de startpagina van de Site. We kunnen, naar eigen goeddunken,verzoeken dat u een link naar de Site verwijdert, en na ontvangst vaneen dergelijk verzoek zult u betreffende link onmiddellijk verwijderen. Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Site beëindigt de beperkte licentie uiteengezet in dit artikel 2 zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel voorzien door de toepasselijke wetgeving.

 

3. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden

Tijdens de toegang tot of het gebruik van de Site dient u te voldoen aan deze Websitevoorwaarden en de specifieke waarschuwingen of instructies voor de toegang of het gebruik die op de Site worden geplaatst. U dient altijd te handelen in overeenstemming met de wet, gevestigd gebruik en te goeder trouw. U mag de Site of de Inhoud of diensten op deze Site niet veranderen of wijzigen en de integriteit of werking van de Site op geen enkele wijze nadelig beïnvloeden. Indien u, zonder beperking van de algemeenheid van enige andere bepaling van deze Websitevoorwaarden, door nalatigheid of opzettelijkheid in gebreke bent in een van de verplichtingen uiteen gezet in deze Websitevoorwaarden (met inbegrip van ons Privacybeleid), voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wet, bent u aansprakelijk voor alle verliezen en schade die dit kan veroorzaken aan Jo Malone Limited, haar gelieerde ondernemingen,partners of licentiegevers.

 

4. Mijn account

U bent er verantwoordelijk voor dat de persoonlijke informatie die u moet opgeven bij registratie, in alle opzichten juist, nauwkeurig en actueel is. Zie ons Privacybeleid met betrekking tot de behandeling van uw persoonsgegevens.

U dient ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt up-to-date is. Als uw persoonsgegevens wijzigen, laat het ons dan direct weten door contact op te nemen met de klantenservice op het volgende nummer (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Met uitzondering van nationale feestdagen) 0800 2545006 of via e-mail.

U kunt ook uw gegevens updaten in uw "mijn account pagina"

stemt ermee in verantwoordelijkheid te accepteren voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account of wachtwoord. You agree to accept responsibility for all activities that occur under your account or password. Als u met goede reden denkt dat uw wachtwoord bijeen derde bekend is geworden, of waarschijnlijk zal worden gebruikt op een manier die niet is toegestaan door u, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u uw wachtwoord bent vergeten zullen we het op uw verzoek opnieuw instellen en het naar het e-mailadres sturen dat u hebt opgegeven tijdens uw registratie. Uw account kan op elk moment worden geannuleerd door contact op te nemen met de klantenservice op het volgende nummer (maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur). Met uitzondering van nationale feestdagen) 0800 2545006 of via e-mail.

U stemt ermee in geen andere personen of entiteiten na te bootsen en geen valse naam of een naam waarvoor u geen autorisatie hebt, te gebruiken. Wij behouden het recht om diensten te weigeren en/of opdrachten zonder waarschuwing te termineren (tenzij wettelijk verplicht) als u deze website voorwaarden schendt, of als wij besluiten dat het in ons voordeel is om dit te doen.

 

5. Intellectueel eigendom

Alle inhoud van de Site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, illustraties, logo's, button-pictogrammen, afbeeldingen, audio clips, gegevenscompilaties en software, en de compilatie daarvan (gezamenlijk de "Inhoud") is ons eigendom of de eigendom van onze filialen, partners of licentiegevers en wordt beschermd door de Amerikaanse en internationale wetten op het auteursrecht. De handelsmerken, logo's en dienstmerken op de Site (gezamenlijk de "Handelsmerken") zijn de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Jo Malone Limited, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers of partners, in de Verenigde Staten en andere landen, en worden beschermd door het Amerikaanse en internationale merkenrecht. Alle andere handelsmerken die op de Site verschijnen en die geen eigendom zijn van Jo Malone Limited, haar gelieerde ondernemingen, partners of licentiegevers zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet zijn aangesloten bij,verbonden met of gesponsord door ons.

Behalve zoals uiteengezet in de beperkte licentie in Paragraaf 2 hierboven, of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, kunnen noch de inhoud en de handelsmerken, noch enig ander gedeelte van de Site worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd,gekopieerd, verkocht, doorverkocht, geraadpleegd, gewijzigd of anderszins geëxploiteerd, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming

 

6. Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-Site pagina's of andere websites gelinkt naar of vanaf de Site. Links die verschijnen op de Site zijn alleen voor het gemak en vormen geen goedkeuring door ons, onze filialen of onze partners van de inhoud, het product, de dienst of leverancier waarna verwezen wordt. Uw link met of van off-Site pagina's of andere Sites is op eigen risico. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen noch garanderen wij het aanbod,van off-Site pagina's of andere websites gelinkt naar of vanaf de Site, noch aanvaarden we enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina's en sites, met inbegrip van, zonder beperking,hun privacyverklaring en algemene voorwaarden. U dient de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle off-Site pagina's en andere sites die u bezoekt zorgvuldig te onderzoeken.

 

7. Inzendingen

7,1 It is our policy to decline unsolicited suggestions and ideas. Alle gevraagde en ongevraagde informatie, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u ons verstrekt (gezamenlijk, " Inzendingen") worden als vrij van eigendomsrechten en niet vertrouwelijk beschouwd. Onder voorbehoud van de voorwaarden van ons Privacybeleid verleent u ons door het verzenden of plaatsen van uw Inzending een niet-exclusief, royalty-vrij,eeuwigdurend, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig in sublicentie te geven recht om Inzendingen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te verkopen,toe te wijzen, te vertalen, afgeleide werken van te maken, te distribueren en te tonen in elke vorm, media of technologie, het zij nu bekend of hierna ontwikkeld, op zichzelf staand of als onderdeel van andere werken. U erkent ook dat uw inzending niet kan worden teruggestuurd en dat wij uw Inzending en de hierin vervatte ideeën, concepten of knowhow kunnen gebruiken voor alle doeleinden, inclusief, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling,productie, distributie en marketing van producten.

 

7,2 Als u een Inzending indient,verklaart en garandeert u dat u de eigenaar bent van uw Inzending of anderszins in het bezit bent van de rechten ervan. Bovendien verklaart en garandeert u dat een dergelijke Inzending geen softwarevirussen, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massazendingen of enige vorm van 'spam'vormt of omvat. U mag geen gebruikmaken van een vals e-mailadres, geen andere personen of entiteiten nabootsen of ons op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van de Inzending. U stemt ermee in ons te vrijwaren tegen alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met uw aanspraken op rechten in elke Inzending.

 

7,3 Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto's, afbeeldingen,illustraties, video's, berichten of andere materialen(" .Gebruikersinhoud") op de Site overdraagt, uploadt,post, e-mailt of anderszins beschikbaar maakt, bent u volledig verantwoordelijk voor dergelijke Gebruikersinhoud Dergelijke Gebruikersinhoud vertegenwoordigt een Inzending onder artikel 7. Dit betekent dat alle derden, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die ze op de Site plaatsen. U stemt ermee dat u niet zal bezighouden met en anderen niet zal helpen of aanmoedigen om zich in bezig te houden met het overdragen, uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins beschikbaar maken op de Site van Gebruikersinhoud die (a)onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend,onrechtmatig, lasterlijk , vulgair, obsceen, pornografisch,smadelijk, inbreuk makend op andermans privacy, hatelijk, of raciaal,etnisch of anderszins verwerpelijk is; die (b) u niet beschikbaar mag maken op grond van een wet of onder contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat ze vals, onjuist of misleidend is;(d) waarvoor u werd vergoed of enige vergoeding ontvangen hebt vaneen derde; of (e) die een inbreuk is op patenten, handelsmerken,bedrijfsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten van partijen. Bovendien stemt u ermee in om geen softwarevirussen, ongevraagde of ongeoorloofde reclame,acquisitie- of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massazendingen of enige vorm van 'spam' over te dragen, te uploaden,te posten, te e-mailen of anderszins beschikbaar te maken. U stemt er verder mee in om (i) u niet uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of uw verwantschap met een bepaalde persoon of entiteit op valse wijze te verklaren; (ii) geen derde te 'stalken' of anderszins lastig te vallen met inbegrip van het bepleiten van intimidatie van een ander of enige partij in de val te lokken of schade toe te brengen, met inbegrip van het berokkenen van schade op enige manier aan minderjarigen; (iii) geen kopteksten te vervalsen of anderszins kentekens te manipuleren teneinde de oorsprong van enig Gebruikersinhoud te verbergen; (iv) niet opzettelijk of onopzettelijk schenden van enige toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving; of (v) geen persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

 

7,4 We onderschrijven of controleren de op de Site overgedragen of geplaatste Gebruikersinhoud niet en we bieden bijgevolg geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van de Site blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, onbehoorlijk of ontoelaatbaar is voor u. We zijn niet verantwoordelijk voor Gebruikersinhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in de Gebruikersinhoud, of voor enig verlies of enige schade door u opgelopen als gevolg van het gebruik van Gebruikersinhoud die werd overgedragen, geüpload, geplaatst, gemaild of anderszins beschikbaar gesteld via deze Site.

 

7,5 U erkent dat wij het recht hebben (doch niet de verplichting) om naar eigen goeddunken te weigeren om Gebruikersinhoud te posten dan wel te verwijderen en wij houden ons het recht voor om Gebruikersinhoud te wijzigen, in tekorten of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van hetvoorgaande of enige andere bepaling van deze Websitevoorwaarden te beperken, beschikken wij over het recht om alle Gebruikersinhoud die deze Websitevoorwaarden schendt of die anderszins ontoelaatbaar is,te verwijderen en we behouden ons het recht voor om diensten te weigeren en/of accounts te beëindigen zonder daar voorafgaande kennisgeving van te geven aan gebruikers die deze Websitevoorwaarden schenden of inbreuk maken de rechten van anderen.

 

8. Verklaringen en garanties; beperking van aansprakelijkheid (met betrekking tot het gebruik van deze Site)

De bepalingen van deze paragraaf8hebben uitsluitend betrekking op het gebruik van deze Site en hebben geen invloed op de wettelijke rechten van consumenten of andere door ons verleende rechten in verband met de aankoop van onze producten op deze Site (met inbegrip van de rechten onder onzeAlgemene voorwaarden voor de online-verkoop van producten).

8,1 Het materiaal dat op onze Site wordt weergegeven, wordt verstrekt in de "huidige staat"zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor vijf zover toegestaan door de toepasselijke wet, sluiten wij, de andere leden van onze groep van bedrijven en aan ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

(a) alle voorwaarden,garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of recht volgens het billijkheidsbeginsel.

(b) alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door gebruikers in verband met onze Site of in verband met het gebruik,onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze Site, websites die er naar zijn gelinkt en materialen die er op zijn geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot om het even welke aansprakelijkheid voor:
(i) verlies van inkomen of inkomsten;
(ii) verlies van zaken;
(iii) verlies van winsten of contracten;
(iv) verlies van verwachte besparingen;
(v) verlies van gegevens;
(vi) verlies van goodwill;
(vii) verspilde management- of kantoortijd; en
(viii) andere verliezen of schade, van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak en/of als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid),contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze bepaling geen claims zal voorkomen voor verlies of schade aan uw tastbare eigendommen of alle andere claims voor directe financiële schade die niet door een van de categorieën worden uitgesloten zoals hierboven uiteengezet.

 

8,2 Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling of verkeerde voorstelling vaneen fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wet.

 

9. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, ten gevolge van een rechtsvordering, eis of handeling van een derde en die voortvloeit uit uw ongeoorloofd gebruik van de Site. U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te stellen tegen elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of gelijkaardige tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, of enige andere handeling die u onderneemt en die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.

 

10. Vragen

Als u vragen hebt over deze Websitevoorwaarden neem dan contact met ons op via e-mail of schrijf naar Jo Malone Online Customer Services, Bisonspoor 338 - Toren 6, 3605 Jw Maarssen, Nederland.

 

11. Wijzigingen in de Websitevoorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze Websitevoorwaarden op elk moment te wijzigen door de wijzigingen op de Site te plaatsen. Alle wijzigingen gaan onmiddellijk van kracht napublicatie op de Site. Uw voortgezet gebruik van de Website vormt uwakkoord met al deze Websitevoorwaarden. We kunnen de door deze Websitevoorwaardenverleende rechten met of zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U dient onmiddellijk gevolg te geven aan een beëindiging of andere kennisgeving, met inbegrip van, voor zover van toepassing, door alle gebruik van de Site te staken.

 

12. Verklaring van afstand

Falen in de uitoefening en vertragingen van onze kant bij de uitoefening van een van onze rechten, rechtsmiddelen, bevoegdheden of voorrechten onder deze Algemene voorwaarden en om het even welke handelswijze door ons, zullen geen verklaring van afstand vormen of bewerkstelligen, noch zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht een beletsel zijn voor enige andere of verdere uitoefening daarvan, of de uitoefening van enig ander recht, rechtsmiddel, bevoegdheid of voorrecht van onze kant.

 

13. Recht, rechtsgebied en taal

Deze Site, alle hierin opgenomen inhoud en alle contracten die als gevolg van het gebruik van deze Site door u zijn aangegaan, worden beheerst door Engels recht en niet door de wetten van een ander rechtsgebied (tenzij in de wetgeving van een ander rechtsgebied het mandaat voor de toepassing van de wetten van betreffend rechtsgebied door de openbare orde wordt opgelegd). U dient zich naar Engeland te begeven om toegang te krijgen tot de Site en u en wij stemmen ermee in dat de bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales van toepassing is bij het oplossen van geschillen (tenzij in de wetgeving van een ander rechtsgebied het mandaat voor de toepassing van de wetten van betreffend rechtsgebied door de openbare orde wordt opgelegd). Alle contracten tussen u en ons worden gesloten in het Engels, ook wanneer deze pagina of een gedeelte van de Site voor uw gemak is vertaald in een andere taal.