Klantenservice

PRIVACYBELEID VOOR CONSUMENTEN IN NEDERLAND

Laatste update: 13/7/2023

De Estée Lauder Companies respecteert uw privacy en waarderen de relatie die wij met u hebben.


De Estée Lauder Companies heeft een gevarieerd portfolio van prestigieuze merken. U vindt een lijst van deze merken op ELCompanies.com, waarnaar in dit Privacybeleid telkens wordt verwezen als een ‘Merk’.


In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe onze Merken in NEDERLAND uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaren en beschermen. Tenzij anders aangegeven, volgen alle Merken in NEDERLAND dit privacybeleid.


Verwijzingen in dit Privacybeleid naar ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’, ‘ELC’ zijn verwijzingen naar de entiteit of entiteiten in NEDERLAND die verantwoordelijk zijn voor het vaststellen van de doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg het gedeelte over Gegevensbeheerders hieronder voor meer informatie.


INHOUDSOPGAVE

 

 • Gegevens die wij verwerken
 • Hoe wij gegevens verzamelen
 • De wijze waarop wij gegevens gebruiken
 • Onze rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
 • Hoe wij gegevens delen
 • Hoe u uw gegevens beheert
 • Hoe wij cookies gebruiken
 • Hoe wij informatie gebruiken om te adverteren
 • Internationale overdrachten
 • De wijze waarop wij gegevens beschermen
 • Hoelang wij gegevens bewaren
 • Hoe wij omgaan met gegevens van kinderen
 • Updates van ons privacybeleid
 • Uw gegevensbeheerder
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen

 • GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN


  Wij kunnen de volgende soorten gegevens over u verzamelen of verwerken. De specifieke gegevens die wij over u verzamelen, hangt af van de manier waarop u met ons communiceert.

   

  • Contactgegevens en persoonlijke identificatiegegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en gebruikersnaam of gebruikersnaam op sociale media.
  • Apparaatidentificatie, zoals informatie over uw apparaat zoals uw MAC-adres, IP-adres of andere online identificatie.
  • Demografische gegevens, zoals uw leeftijd of geboortedatum en geslacht.
  • Fysieke kenmerken, zoals uw haartype en -kleur, huidtype, oogkleur en gezichtsgeometrie als u bepaalde van onze virtuele testapplicaties gebruikt.
  • Commerciële gegevens, zoals de producten of diensten die u hebt gekocht, teruggestuurd of overwogen, en uw productvoorkeuren.
  • Betaalgegevens, zoals uw betaalmethode en betaalkaartgegevens (inclusief betaalkaartnummer, afleveradres en factuuradres).
  • Identiteitsverificatiegegevens, zoals foto-identificatie voor afhalen in een van onze winkels, klantenkaartnummers en verificatiegegevens (zoals wachtwoorden).
  • Gegevens over online- of netwerkactiviteiten, zoals informatie over uw interactie met onze websites, mobiele applicaties, digitale eigendommen en advertenties, informatie over uw browse- en zoekgeschiedenis op onze websites of mobiele applicaties en logbestandgegevens zoals uw browsertype en webpagina's die u bezoekt.
  • Geolocatiegegevens, zoals gegevens die kunnen helpen bij het identificeren van uw fysieke locatie (zoals uw GPS-coördinaten of de geschatte locatie van uw apparaat).
  • Audio- en visuele gegevens, zoals opnames van uw stem wanneer u onze klantenservice belt en beelden die wij opnemen via videobewaking in onze winkels.
  • Professionele of werkgerelateerde gegevens, zoals professionele licenties of certificeringen in verband met onze professionele programma's.
  • Gezondheids- en medische gegevens, zoals huidproblemen, diagnoses, medische verslagen en geschiedenis.
  • Gebruikersinhoud, zoals uw communicatie met ons en alle andere inhoud die u verstrekt (waaronder foto's en afbeeldingen, video's, recensies, artikelen, reacties op enquêtes en opmerkingen).
  • Conclusies die worden getrokken uit of gecreëerd op basis van de hierboven genoemde gegevens.

  HOE WIJ GEGEVENS VERZAMELEN


  Wij kunnen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen verzamelen. Bijvoorbeeld:

   

  • Rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u een aankoop doet via een van onze websites of in een van onze winkels, contact met ons opneemt met een vraag of klacht, een van onze mobiele applicaties of virtuele testervaringen gebruikt, een account aanmaakt op een van onze websites, zich inschrijft voor een van de loyaliteitsprogramma's of marketinglijsten van onze merken, reageert op een enquête, deelneemt aan een wedstrijd of andere promotie, een afspraak maakt of u aanmeldt voor een evenement.
  • Van uw vrienden of familieleden, bijvoorbeeld wanneer uw vriend of familielid u een geschenk stuurt of een verwijzing doet.
  • Wanneer u interactie heeft met onze websites of e-mails. Wanneer u onze websites bezoekt, of wanneer u e-mails opent of erop klikt die wij u sturen, kunnen wij (en derden waarmee wij samenwerken) automatisch informatie verzamelen van uw browser of apparaat, zoals apparaatidentificatie en gegevens over online en andere netwerkactiviteiten met behulp van technologieën zoals cookies, pixeltags en vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw met internet verbonden apparaat plaatsen om alleen uw browser te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan. Pixeltags zijn kleine afbeeldingen die in onze websites of e-mails zijn geïntegreerd. Wij gebruiken pixeltags om gegevens te verzamelen over uw browser of apparaat, hoe u zich gedraagt op onze websites, of u de e-mails die wij u sturen opent of erop klikt. Met pixeltags kunnen wij (en derden waarmee wij samenwerken) ook cookies in uw browser plaatsen.
  • Via technologieën in de winkel en andere offline technologieën, zoals videobewaking, apparatuur om bezoekers te tellen en wifi-technologie in en rond onze winkels, en technologie voor gespreksopname wanneer u met de klantenservice spreekt.
  • Van onze zakelijke partners en serviceproviders, zoals demografische bedrijven, analytics providers, adverteerders en -netwerken, externe verkopers of distributeurs en andere externe partijen waarmee wij willen samenwerken.
  • Van socialemediaplatforms en -netwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, en Google. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld verkrijgen van een socialemediaplatform of netwerk als u interactie met ons hebt via sociale media of als u ervoor kiest om in te loggen op onze websites met uw inloggegevens voor sociale media.
  • Van andere ELC-merken waarmee u contact hebt gehad.

  Wij kunnen de gegevens die we uit de bovenstaande bronnen verkrijgen, combineren. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens die we in onze winkels verzamelen combineren met gegevens die wij online verzamelen.

   

  DE WIJZE WAAROP WIJ GEGEVENS GEBRUIKEN

   

  Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben gebruiken:


  • Om producten en diensten aan u te leveren, zoals het uitvoeren van bestellingen en het verwerken van betalingen, het aanmaken, onderhouden en/of bijhouden van uw account of lidmaatschap van een loyaliteitsprogramma, het identificeren van problemen en helpen met productaanbevelingen en het beheren van huidige of eerdere aankopen.
  • Om met u te communiceren, bijvoorbeeld om te reageren op uw vragen of klachten en om u te helpen bij het plaatsen van een bestelling.
  • Om uw deelname aan speciale evenementen, wedstrijden, prijsvragen, enquêtes of aanbiedingen te beheren.
  • Voor marketing en reclame, zoals om u post, sms-berichten, e-mail, pushmeldingen of andere berichten te sturen, om u advertenties voor producten en/of diensten te tonen die zijn afgestemd op uw interesses of profiel op sociale media en andere websites.
  • Om inzicht te krijgen in uw gebruik van onze websites en mobiele applicaties en om dit te beheren, zoals het onthouden van uw gegevens zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren, inzicht te krijgen in uw voorkeursmethode om aankopen bij ons te doen, te bepalen welke browser en apparaten u gebruikt om onze websites of mobiele applicaties te bezoeken en om onze diensten, advertenties, websites en mobiele applicaties te evalueren en te verbeteren. Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics op onze websites. Voor specifieke details over hoe Google uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt wanneer wij gebruik maken van haar diensten, kunt u terecht op: Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken.
  • Om ons bedrijf te runnen en te verbeteren, onder andere om analyses uit te voeren, kwaliteitsborging te bieden en claims met betrekking tot ongewenste voorvallen of producten te verwerken, onderzoek en ontwikkeling uit te voeren en boekhouding, auditing en andere interne bedrijfsfuncties uit te voeren.
  • Voor juridische en beveiligingsdoeleinden, zoals het opsporen, voorkomen en vervolgen van schadelijke, frauduleuze of illegale activiteiten, verliespreventie, het opsporen en repareren van bugs op onze websites of mobiele applicaties en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industrienormen en ons beleid.

  Wij kunnen uw gegevens ook op andere manieren gebruiken, waarvoor wij op het moment van verzamelen specifieke kennisgeving verstrekken.

   

  ONZE RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

   

  Waar dit wettelijk vereist is, zullen wij de gegevens die u verstrekt voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken als:


  • het noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij u partij bent (bijvoorbeeld om uw betaling te verwerken en de bestelling uit te voeren);
  • wij uw toestemming hebben verkregen (bijvoorbeeld voor marketingcommunicatie);
  • wij een legitiem belang hebben om dit te doen (inclusief een legitiem belang bij het uitvoeren van marketingactiviteiten, videobewaking, onderzoeksactiviteiten, data-analyse, interne administratieve functies, of voor fraudepreventie en het uitvoeren van onze werkzaamheden in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving en ons beleid); of
  • wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting volgens de toepasselijke wetgeving.

  HOE WIJ GEGEVENS DELEN

   

  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:


  • Onze Merken. Wanneer u contact heeft met een Merk, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met andere Merken. Deze andere Merken kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden en andere doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld.
  • Onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen op een ‘need-to-know’-basis voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd.
  • Serviceproviders. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies. We machtigen deze serviceproviders niet om de informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve als dit nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Voorbeelden van deze serviceproviders zijn entiteiten die creditcardbetalingen verwerken, bestellingen afhandelen en website- en applicatiefunctionaliteit, hosting, analytics, advertentie- en marketingdiensten leveren.
  • Partijen bij een bedrijfstransactie. Wij behouden ons ook het recht voor om persoonsgegevens die we van u hebben over te dragen in het geval wij onze bedrijven of bezittingen geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (inclusief in het geval van een fusie, overname, joint venture, reorganisatie, afstoting, ontbinding of liquidatie).
  • Adverteerders. Wij werken samen met externe adverteerders (zoals advertentienetwerken) om namens ons advertenties weer te geven. Zie voor aanvullende informatie het gedeelte Hoe wij gegevens gebruiken om te adverteren.
  • Overige derde partijen. Daarnaast kunnen wij gegevens over u vrijgeven (i) als wij hiertoe wettelijk of juridisch worden verplicht, (ii) aan wetshandhavingsinstanties of andere overheidsfunctionarissen, (iii) wanneer openbaarmaking noodzakelijk of passend is om fysiek letsel of financieel verlies te voorkomen, of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke frauduleuze of illegale activiteiten, (iv) wanneer vrijgave van uw persoonsgegevens anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is, of (v) met uw toestemming (zoals salons en spa's van derden).

  HOE U UW GEGEVENS BEHEERT

   

  U hebt rechten en keuzes met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u hebben.


  • Rechten van betrokkenen: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt bijvoorbeeld toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, onjuistheden in uw persoonsgegevens bijwerken en corrigeren, en de persoonsgegevens laten verwijderen of doorgeven aan een derde partij. U kunt ook verzoeken om de toestemming die u ons eerder hebt gegeven in te trekken, om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, of om ons algemene of specifieke richtlijnen te geven met betrekking tot het opslaan, verwijderen en delen van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U kunt dergelijke verzoeken indienen via ons  PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN. Wij kunnen redelijkerwijs mogelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren wanneer u een verzoek indient. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie voor gegevensbescherming.
  • Marketing- en advertentievoorkeuren: Uw online account biedt u wellicht de mogelijkheid om uw marketingvoorkeuren aan te passen. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie (zoals e-mail, post of sms-berichten) door de afmeldinstructies in deze communicatie te volgen of u kunt een verzoek indienen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN. Wanneer u zich afmeldt voor onze marketingcommunicatie, zullen wij de gerelateerde persoonsgegevens (zoals uw e-mailadres of telefoonnummer) niet langer gebruiken voor gerichte advertentiedoeleinden.
  • Voorkeuren voor mobiele apparaten en browsers: Afhankelijk van uw mobiele apparaat of webbrowser kunnen wij uw locatie opvragen of u pushmeldingen sturen. U kunt uw voorkeuren bewerken via de instellingen op uw apparaat.
  • Cookievoorkeuren: U kunt kiezen hoe bepaalde cookies worden gebruikt op onze websites. U kunt uw cookievoorkeuren op elk gewenst moment aanpassen door uw browserinstellingen te wijzigen of door de link ‘Cookies beheren’ te selecteren die beschikbaar is onderaan de websites van onze Merken. Zie het gedeelte HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN voor meer informatie.

  HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN

   

  Cookies zijn kleine tekstbestanden die websites op uw met internet verbonden apparaat plaatsen om alleen uw browser te identificeren of om informatie of instellingen in uw browser op te slaan,  waardoor wij u kunnen onthouden wanneer u terugkeert naar onze websites en u gepersonaliseerde ervaringen en advertenties kunnen aanbieden. Wij gebruiken verschillende soorten cookies op onze websites, waaronder strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies en targetingcookies.


  U kunt de soorten cookies bekijken die op onze websites worden gebruikt en uw voorkeuren wijzigen door naar de link ‘Cookies beheren’ te gaan onderaan de websites van onze merken. U kunt uw cookievoorkeuren ook aanpassen via de instellingen van uw browser. Wanneer u uw cookievoorkeuren aanpast, moet u er rekening mee houden dat uw instellingen alleen van toepassing zijn op de browser die u gebruikt om uw afmeldverzoek in te dienen, dus als u meerdere browsers of apparaten gebruikt, moet u zich in elke browser op elk apparaat afmelden. Uw afmelding is ingeschakeld met behulp van cookies, dus als u zich eenmaal hebt afgemeld en u verwijdert de opgeslagen cookies van uw browser op een apparaat, moet u zich opnieuw afmelden in die browser op dat apparaat.


  Onze websites zijn niet ontworpen om te reageren op ‘niet volgen’-signalen van browsers.


  HOE WIJ GEGEVENS GEBRUIKEN OM TE ADVERTEREN

   

  Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken, openbaren of anderszins verwerken om op verschillende manieren reclame te maken voor onze producten en diensten, waaronder gerichte advertenties. Wij werken samen met externe adverteerders (zoals advertentienetwerken) om namens ons advertenties weer te geven. Deze adverteerders kunnen cookies, pixeltags en vergelijkbare technologieën gebruiken om apparaatidentificatoren, informatie over online- of netwerkactiviteiten, commerciële informatie of conclusies te verzamelen, zoals informatie over de websites die u in de loop der tijd bezoekt en de advertenties waarop u klikt om advertenties te leveren die op u of uw profiel zijn gericht. U kunt zich afmelden voor op cookies gebaseerde advertenties op basis van uw bezoeken aan onze sites door uw cookievoorkeuren aan te passen zoals beschreven in het gedeelte HOE WIJ COOKIES GEBRUIKEN. Houd er rekening mee dat zelfs als u zich afmeldt, u nog steeds advertenties van ons kunt zien, maar dat de advertenties niet gericht zijn op basis van de websites die u in de loop der tijd bezoekt en de advertenties waarop u klikt en daarom mogelijk minder relevant zijn voor u en uw interesses.


  Wij werken ook samen met platforms van derden, waaronder platforms die worden beheerd door sociale netwerken, om u advertenties te tonen of de effectiviteit van onze advertenties te meten. Wij kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer of andere gegevens omzetten in een unieke waarde en deze waarde door die derde partijen laten koppelen aan een gebruiker op hun platform of met andere gegevens die zij mogelijk hebben. Met deze koppeling kunnen wij advertenties aan u en anderen leveren op deze platforms. U kunt ons ook vragen uw persoonlijke gegevens niet op deze manier te gebruiken door contact met ons op te nemen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN.


  INTERNATIONALE OVERDRACHTEN

   

  Bij het aanbieden en leveren van onze producten en diensten kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt in andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk werd verzameld (zoals de Verenigde Staten). Die landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waar u woont en uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan toepasselijke buitenlandse wetgeving. Wanneer wij uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen, beschermen wij die informatie op de manier zoals beschreven in dit Privacybeleid. Wij zullen ook voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten die adequate bescherming bieden voor de overdracht van persoonsgegevens, zoals het sluiten van overeenkomsten voor gegevensoverdracht, standaardcontractbepalingen van de EU of andere toepasselijke mechanismen voor gegevensoverdracht. Als u vragen hebt over onze gegevensoverdrachten of een kopie wilt ontvangen van alle toepasselijke overeenkomsten voor gegevensoverdracht (indien wettelijk vereist), kunt u een verzoek indienen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN.


  DE WIJZE WAAROP WIJ GEGEVENS BESCHERMEN

   

  Wij voeren administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen ontworpen om de door u verstrekte persoonsgegevens tegen onopzettelijke, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik te beschermen. Wij beperken de toegang tot persoonsgegevens op een 'need-to-know'-basis tot werknemers en geautoriseerde dienstverleners die toegang nodig hebben om aan hun functievereisten te voldoen.


  HOELANG WIJ GEGEVENS BEWAREN

   

  In het algemeen bewaren wij persoonsgegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is om de doelen te bereiken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Er zijn veel factoren die wij gebruiken om te bepalen hoelang persoonsgegevens worden bewaard, zoals:


  • de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, waaronder het leveren van onze producten en diensten;
  • uw marketingvoorkeuren en hoe u contact heeft met onze Merken;
  • alle wettelijke of reglementaire vereisten die van toepassing zijn op de persoonsgegevens; en
  • of de persoonsgegevens voor ons relevant kunnen zijn bij het beschermen van onze eigen rechten (bijv. toepasselijke verjaringstermijnen).

  Voor aanvullende informatie over het beleid inzake gegevensbewaring kunt u een verzoek indienen via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN.


  HOE WIJ OMGAAN MET GEGEVENS VAN KINDEREN

   

  Onze producten en diensten zijn ontworpen voor een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor of gericht op kinderen.


  UPDATES VAN ONS PRIVACTBELEID


  Dit Privacybeleid kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving aan u worden bijgewerkt om wijzigingen in onze persoonsgegevens praktijken te weerspiegelen. Wij zullen een kennisgeving plaatsen op onze websites om u op de hoogte te houden van eventuele belangrijke wijzigingen in ons Privacybeleid en bovenaan dit Privacybeleid vermelden wanneer het voor het laatst is bijgewerkt.

   

  UW GEGEVENSBEHEERDERS


  Een gegevensbeheerder is de entiteit of entiteiten die verantwoordelijk is of zijn voor het vaststellen van de doeleinden en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijken voor gegevensverwerking in NEDERLAND zijn:


  Verantwoordelijke voor alle Merken (tenzij hieronder aangegeven)Estee Lauder B.V.
  Safariweg 50, Maarssen,
  Nederland 3605

   

  HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN


  Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacybeleid, of indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt contact opnemen met onze agent voor gegevensbescherming via ons PORTAAL VOOR PRIVACYVERZOEKEN of een e-mail te sturen naar privacy@elceurope.com.


  Als wij contact met u moeten opnemen, of dit verplicht zijn, over een gebeurtenis waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, kunnen wij dat doen per post, telefoon, e-mail of via een bericht op onze websites.