Onze liefdadigheidsmissie


We zetten ons in voor het bevorderen van de geestelijke gezondheid en het diep herstellende effect dat de natuur heeft op mensen die leven met zware persoonlijke uitdagingen. Bewustwording creëren. Steun bieden. Stigma's uitroeien, stap voor stap.

Wij halen al lange tijd inspiratie uit de natuur. Het bestaan van bloemen en planten herinnert ons eraan dat het leven onverwacht mooi kan zijn. Maar het kan ook onverwacht zwaar zijn. Niet alle wonden zijn zichtbaar. Een op de vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met psychische problemen. Toch is het nog steeds een vaak miskende ziekte waar weinig aandacht voor is. Wij willen dat taboe doorbreken.

Mensen inspireren, verbinden en verblijden door middel van geuren is altijd onze missie geweest. Ons werk met liefdadigheidsinstellingen op het gebied van de geestelijke gezondheid is in de afgelopen tien jaar dan ook een natuurlijke ontwikkeling binnen deze missie geweest. Om te zorgen voor de meest kwetsbare leden van de gemeenschap. Om jongeren te helpen over hun gevoelens te praten. Om tuinen aan te leggen waar mensen de helende werking van de natuur kunnen ontdekken.

Tot nu toe heeft Jo Malone London al meer dan £ 2,5 miljoen gedoneerd aan onze liefdadigheidsinstellingen voor geestelijke gezondheid, en zo geholpen het bewustzijn te vergroten en stigma's te bestrijden. Steun bieden. Mensen in staat stellen te herstellen. Weer verbinding te maken. Te groeien.

Waarom geestelijke gezondheid en tuinen?

Van oudsher hebben de Britten een diepgaande relatie met hun tuinen. Voor velen kunnen groene ruimten een therapeutisch toevluchtsoord zijn, een plek waar men emoties kan verwerken. Een veilige plek voor bezinning en weer tot jezelf komen.

27% van de volwassen bevolking in het Verenigd Koninkrijk¹ heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met ten minste één van een reeks psychische stoornissen. De kosten van geestelijke gezondheidsproblemen in Engeland worden geraamd op £ 105 miljard per jaar².Er is een positieve correlatie tussen de toegang tot groene ruimten en een betere geestelijke gezondheid. Parken en groene ruimten kunnen de NHS naar schatting ongeveer £ 111 miljoen per jaar besparen, louter vanwege een vermindering van het aantal huisartsenbezoeken en besparingen in het voorschrijven van recepten of doorverwijzingen³. Er wordt ook gezegd

dat als elk huishouden in Engeland goede toegang zou hebben tot een verzorgde groene ruimte, dit naar schatting £ 2,1 miljard zou kunnen besparen op de kosten voor gezondheidszorg⁴. Daarom hebben we ervoor gekozen om liefdadigheidsinstellingen te steunen die gespecialiseerd zijn in geestelijke gezondheid op vier belangrijke gebieden: bewustmaking, preventie, behandeling en steun. Samenwerken aan projecten die een routine en een gevoel van saamhorigheid en succes bieden aan mensen die herstellen van en leven met geestelijke gezondheidsproblemen. Projecten die verband houden met therapeutische tuinbouw en de herstellende kracht die de natuur kan bieden.

Tot nu toe hebben we de aanleg van zeven liefdadigheidstuinen in het VK gesteund, waardoor gemeenschappen betere toegang tot de natuur hebben gekregen en waarbij we onze inspanningen vooral hebben gericht op stedelijke gebieden waar tuinen schaars zijn. Het onderhoud en de zorg voor deze tuinen verminderen de geestelijke gezondheidsproblemen van de mensen die er komen. De tuin maakt deel uit van een therapeutisch programma.

De ruimte wordt voor velen een toevluchtsoord. Het moedigt mensen aan om hun fysieke en geestelijke gezondheid te ontwikkelen door routine en het gevoel van voldoening dat tuinieren kan geven. Het helpt mensen zich opnieuw met zichzelf te verbinden en te groeien.

Tot nu toe hebben we de aanleg van acht liefdadigheidstuinen in het VK gesteund

Onze Charity Candles

Wij zetten ons in voor de financiering van alle fasen en aspecten van geestelijke gezondheid, met de nadruk op: bewustmaking, preventie, behandeling en steun. We hebben vier Charity Home Candles ontworpen om stigma's de wereld uit te helpen, stap voor stap (en kaars voor kaars), zodat we goede doelen op het gebied van geestelijke gezondheid kunnen blijven financieren.

Van de verkoopprijs van elke Charity Geurkaars die in Groot-Brittannië en Ierland wordt verkocht, gaat 75% (exclusief BTW) rechtstreeks naar projecten voor geestelijke gezondheid en inspirerende liefdadigheidsinstellingen die mensen en gezinnen helpen die te maken hebben met geestelijke gezondheidsproblemen.

Onze liefdadigheidsinstellingen

De donaties worden verdeeld over de volgende liefdadigheidsinstellingen:

Anna Freud National Centre for Children and Families (24%), Martineau Gardens (7%), NSPCC (10%), Phoenix Futures (9%), Pieta House (9%), de Redhall Walled Garden (SAMH Scottish Association for Mental Health) (9%), Rotunda Limited (5%), St Mungo’s (12%), Thrive (Society for Horticultural Therapy) (10%) en de Whitworth Art Gallery, The University of Manchester (5%).

Hoewel een groot deel van onze inzet financieel is, stellen we ook middelen ter beschikking aan de door ons gekozen liefdadigheidsinstellingen. Onze medewerkers werken als vrijwilliger voor veel van deze programma's door in onze tuinen te helpen en royaal bij te dragen met gesponsorde evenementen en liefdadigheidsverkopen. We voelen ons bevoorrecht dat we advies en raad kunnen verlenen aan al onze partners, zodat ze ondersteuning krijgen op het gebied van communicatie, planning van evenementen en het vergroten van de bekendheid van hun initiatieven.

Lees meer hierover


Onze duurzame praktijk

De natuur blijft voor altijd onze muze en we hopen een rol te kunnen spelen bij de bescherming ervan terwijl we werken aan een duurzamere toekomst.

1 Mental Health Taskforce NE. De Vijfjarenvisie voor Geestelijke Gezondheid. 2016
[geciteerd 2017 mei 23]; Beschikbaar op: england.nhs.uk

2 Mental Health Taskforce NE. De Vijfjarenvisie voor Geestelijke Gezondheid. 2016
[geciteerd 2017 mei 23]; Beschikbaar op: england.nhs.uk

3 Revaluing Parks and Green Spaces: Het meten van hun economische en welzijnswaarde voor individuen, Fields in Trust 2018

4 De rol van de natuurlijke omgeving in het behouden van een gezond leven, Natural England 2009